THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

  Thành lập công ty (Xin giấy đăng ký kinh doanh)

  Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

  Lập sổ thành viên / cổ đông

  Khắc con dấu tròn công ty

  Làm hồ sơ khai thuế ban đầu tại Chi Cục Thuế Quận

BÁO CÁO THUẾ

Bao gồm những công việc sau:

 Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.

  Nhận hóa, đơn chứng kế toán.

  Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra

  Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

  Tạm tính thuế TNDN

   Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.

KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO THUẾ TRỌN GÓI

Bao gồm những công việc sau:

  Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.

  Nhận hóa, đơn chứng kế toán từ tận nơi.

  Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra.

  Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

  Tạm tính thuế TNDN.

  Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định

  Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán

  Lập báo cáo tài chính cuối năm

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trong trường hợp công ty đã có kế toán viên thực hiện nhập liệu và khai báo tại đơn vị, định kỳ kế toán trưởng sẽ đến công ty để thực hiện

  Định kỳ hàng tháng kiểm soát, cân đối số liệu kế toán

  Kiểm soát hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán

  Kiểm soát hoàn thiện hệ thống báo cáo thuế GTGT hàng tháng

  Kiểm soát hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán.

  Kiểm soát và tư vấn Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

  Kiểm soát, tư vấn báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm

  Đảm bảo ổn định, tính liên tục trong quản lý tài chính.

HOÀN THIỆN, GỠ RỐI SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Đối với các công ty do chưa nắm chắc về chuẩn mực, nghiệp vụ kế toán, thiếu nhân sự chuyên trách, nhân sự không ổn định dẫn đến hệ thống sổ sách kế toán thiếu sót, lộn xộn, không đúng theo quy chuẩn khiến cho việc quản lý, theo dõi trở nên khó khăn, phát sinh những vướng mắc, sai phạm về thuế dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện quyết toán thuế, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

QUYẾT TOÁN CÁC LOẠI THUẾ VÀ HOÀN THUẾ

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hoàn thuế (nếu có)

– Tổng hợp chứng từ

– Lập báo cáo quyết toán

– Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Kiểm tra tổng hợp chứng từ sở sách kế toán;

– Cân đối sổ sách kế toán;

– lập báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế;

Dịch vụ hoàn thuế

– Kiểm tra hóa đơn chứng từ;

– Tổng hợp số liệu;

– Lập và hoàn thiện hồ sơ đề nghị hoàn thuế;

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG TRỌN GÓI

1. Đăng ký

Khai trình sử dụng lao động với cơ quan lao động

2. Làm hồ sơ

Xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn hoặc hồ sơ thành lập công đoàn.

3. Soạn thảo và đăng ký

Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể theo Bộ luật Lao động.

4. Xây dựng

Tiêu chuẩn và bảng mô tả chức danh công việc.

5. Xây dựng và đăng ký

Hệ thống thang lương, bảng lương với cơ quan nhà nước.
Einen hausarbeit schreiben lassen kosten überblick über das programm erhalten sie hier.

Call Now